บุคลากร

staff

staff_m
T_suwannee นางสุวรรณี  ศิริวัฒนสาธร  โทรศัพท์ : ต่อ 110
staff_qa
T_jaru
นางสาวจารุพรรณี  คณโฑเงิน 
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพและสารสนเทศ   โทรศัพท์ : ต่อ 603
staff_econ
T_wannaporn
นางสาววรรณพร  ฉัตรทอง 
หัวหน้าหน่วยวิชาการเศรษฐศาสตร์    โทรศัพท์ : ต่อ 201
T_patcharin
นางพัชรินทร์  อุดมรัตน์ 
เจ้าหน้าที่วิชาการประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   ภาคพิเศษ   โทรศัพท์ : ต่อ 202
T_arisala
นางสาวอริสรา กันยา 
เจ้าหน้าที่วิชาการประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์   โทรศัพท์ : ต่อ 203
T_suwaree02
นางสาวสุวรีย์  เจ๊กแช่ม 
เจ้าหน้าที่วิชาการประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (ป.เอก)   โทรศัพท์ : ต่อ 204
staff_agecon
T_ruchchanee
นางสาวรัชนี  งามดี
หัวหน้าหน่วยวิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร   โทรศัพท์ : ต่อ 301
นางสาวพรสุดา  แตงจาด  เจ้าหน้าที่วิชาการประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ   โทรศัพท์ : ต่อ 302
T_nuch
นางณัฐวรรณ  แว่นแก้ว 
เจ้าหน้าที่วิชาการประจำหลักสูตรธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ   โทรศัพท์ : ต่อ 303
T_Pe
นายปิติศักดิ์ อุปสุข 
เจ้าหน้าที่วิชาการประจำหลักสูตรการจัดการทรัพยากร   โทรศัพท์ : ต่อ 304
staff_mce
T_wassana
นางวาสนา  สุระขันธ์ 
หัวหน้าหน่วยวิชาการเศรษฐศาสตร์สหกรณ์   โทรศัพท์ : ต่อ 401
T_sittisak
นายสุทธิ์ศักดิ์  อินทร์พงษ์ 
เจ้าหน้าที่วิชาการประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์   โทรศัพท์ : ต่อ 402
 staff_fi
 T_nongnush
นางนงค์นุช  ขำเลิศ 
หัวหน้าหน่วยการเงิน   โทรศัพท์ : ต่อ 601
T_sine 

 

 

 

น.ส.วราภรณ์  เรืองเพ็ชร์  เจ้าหน้าที่การเงินหลักสูตรเศรษฐศาสตร์   โทรศัพท์ : ต่อ 602

T_aom 

 

 

 

 

นางจิตราภรณ์  ช้างศร  เจ้าหน้าที่หน่วยบัญชี (หลักสูตร ศกท.ปริญญาเอก ศศ) โทรศัพท์ : ต่อ

T_meaw 

 

 

 

น.ส.สุรัญญา  บัวทอง  เจ้าหน้าที่หน่วยบัญชี (หลักสูตร ศกท.ปริญญาเอก ศศ) โทรศัพท์ : ต่อ 507

 staff_s
 T_tanyaluckนางสาวธัญลักษณ์  เกษแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการและกิจกรรม)   โทรศัพท์ : ต่อ 503 T_piyarom
นางปิยารมณ์ หุ่นทอง 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   โทรศัพท์ : ต่อ 0, 502

 

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل