วารสารที่ขึ้นทะเบียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

:arrow: โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ “การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (–/07/58)

:arrow: โครงการจัดประชุมระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (–/07/58)

:arrow: “The Third Conference on Anthropology and Sustainability in AsiaW Casa 2015 Hiroshima, Japan (–/06/58)

:arrow:  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  (–/01/58)

:arrow:  ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sripatum University Conference 2014; SPUCON14) ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (16/10/57)

:arrow:  การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 หัวข้อ การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (21/07/57)

:arrow:  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “การสร้างสรรค์ความเข้มแข็งภายในประเทศ” ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (21/07/57)

:arrow:  การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (21/07/57)

:arrow:  การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (18/10/53)

:arrow:  การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (03/06/53)

:arrow:  วารสารศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา (03/06/53) 

:arrow:  การประชุมวิชาการและวิจัย ประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (30/09/52)

:arrow:  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ(18/09/52)

:arrow:  การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (่04/09/52)

:arrow:  การนำเสนอผลงานวิจัยสหสาขาวิชา ม.อ.วิชาการ (ม.สงขลานครินทร์) (22/07/52)

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل