วารสารที่ขึ้นทะเบียนฯ

วารสารที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือให้แจ้งรายชื่อวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประุชุม ที่ใช้เป็นเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลทางภาควิชา/คณะและบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ใคร่ขอแจ้งรายชื่อวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ดังนี้

  • รายชื่อวารสารที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย ชุดที่ 1 (21-03-08)

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

 

خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید وی پی ان