ภาพกิจกรรม

 IMG_7986 ภาพกิจกรรม “โครงการเสวนาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย” (ครั้งที่ 1) เรื่อง “ฤา…ร้านสหกรณ์จะสูญสิ้นจากแผ่นดินไทย…?”  ณ ห้อง EC5628 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปจัดเสวนาโดย…โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ มก. (MCE)
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำกัด
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
ชมรมนักสหกรณ์ มก.
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ให้แก่นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 19 และภาคปกติ ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.นนทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
  โครงการอบรม เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการและกลุยทธ์การยื่นเสนอบทความทางวิชาการ
ศูนย์บัณฑิตศึกษาจัดอบรม เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการและกลยุทธ์กายื่นเสนอบทความทางวิชาการให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และบุคคลทั่วไป เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้อง EC 2103 โดยมี ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช เป็นวิทยากรบรรยาย
กิจกรรมแนะนำหลักสูตร (OPEN HOUSE)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 20 และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ณ ห้อง EC 5313 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์

โปรดติดตามภาพกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ facebook

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل