ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

TV_mce60

 

: : แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลักสูตรธุรกิจการเกษตร

ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย 2559

>> หลักสูตรธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ (MAB)
>> หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ (MAE)

: รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

——————————————————————-

index_logoMCE_S

โครงการปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)  รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา  2560  ในวันจันทร์ที่  1  พฤษภาคม 2560-วันอาทิตย์ที่  17  กันยายน 2560 (Download ใบสมัคร  และ รายละเอียด

——————————————————————

หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ)

——————————————————————

logo_phd

 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  Doctor of Philosophy (Economics)

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ  รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)  

การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ (MOU) 

——————————————————————

index_logoMBE_S

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 

1)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 24  หมู่เรียน 510 และ หมู่เรียน 512 (รอบที่ 2 

2)  ชี้แจงกำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการรายงานตัวนิสิตใหม่และขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (รหัสสาขา XG65) หมู่เรียน 510 และ หมู่เรียน 512  รอบที่ 2 

3)  แจ้งเพื่อทราบ สำหรับนิสิต MBE รุ่นที่ 24 หมู่เ่รียน 510 และ หมู่เรียน 512 (รอบที่ 1)

 

กำหนดการปฐมนิเทศ และ กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน หมู่เรียน 510 และ หมู่เรียน 512 (รอบที่ 1) 

——————————————————————-

MAEs_newMABs_new

 

 

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (รายละเอียด)  (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 12)

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ  (รอบ 2) 
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) 
- หลักสูตรธุรกิจการเกษตร (MAB) 
2. ขอให้นิสิตใหม่ทุกคนเข้าไปกรอกประวัตินิสิตใหม่ ที่นี่ (คลิก)    โดยมีขั้นตอนกา รกรอกประวิัตินิสิต (คลิก) 
3. การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ 

——————————————————————

logo_phd

 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  Doctor of Philosophy (Economics)

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560  

——————————————————————

หลักสูตรภาคปกติ ปีการศึกษา 2559     (กำหนดการรับสมัครตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย)

logoMeCon

>>  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ รุ่น 77M 

>> หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิสิตที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคต้น 2559 หาก Download ใบสมัครที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ไม่ได้  กรุณาติดต่อที่ Email: nulex2002@yahoo.com
>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

>> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 

دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید vpn Google
خرید vpn
دانلود سریال عاشقانه Google
دانلود فصل دوم شهرزاد Google
خرید vpn اندروید