: รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

——————————————————————-

MAEs_newMABs_new

 

 

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา  2560 (รอบสอง)   วันจันทร์ที่  3  เมษายน  2560 ถึง วันจันทร์ที่  29  พฤษภาคม 2560  (รับใบสมัครฟรีได้ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ หรือ download หรือสมัคร Online) ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAE รุ่นที่ 22   (รายละเอียด)  (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 12)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) MAB รุ่นที่ 16 (รายละเอียด)   (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 12)
——————————————————————

index_logoMCE_S
โครงการปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)  รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา  2560  ในวันจันทร์ที่  1  พฤษภาคม 2560-วันอาทิตย์ที่  17  กันยายน 2560 (Download ใบสมัคร  และ รายละเอียด

——————————————————————

หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ)

——————————————————————

logo_phd

 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  Doctor of Philosophy (Economics)

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) 

การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ (MOU) 

——————————————————————

index_logoMBE_S

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน หมู่เรียน 510 และ หมู่เรียน 512 (รอบที่ 1)

2. ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน 
3. ประกาศ เรื่อง ชี้แจงกำหนดการและขั้นตอนต่างๆ ในการรายงานตัวนิสิตใหม่ 

——————————————————————
1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ )
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) หมู่เรียน 512 และ 510    (รอบที่ 2)   

 

กำหนดการปฐมนิเทศ และ กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน หมู่เรียน 510 และ หมู่เรียน 512 (รอบที่ 1) 

——————————————————————

MAEs_newMABs_new

 

 


โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE)  รุ่นที่ 22    
- หลักสูตรธุรกิจการเกษตร (MAB) รุ่นที่ 16  
2. ประกาศ เรื่อง ชี้แจงกำหนดการและขั้นตอนต่างๆ ในการรายงานตัวนิสิตใหม่ 
3. ประกาศ เรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียน
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) รุ่นที่ 22 
- หลักสูตรธุรกิจการเกษตร (MAB) รุ่นที่ 16 

——————————————————————

logo_phd

 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  Doctor of Philosophy (Economics)

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560  

——————————————————————

หลักสูตรภาคปกติ ปีการศึกษา 2559     (กำหนดการรับสมัครตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย)

logoMeCon

>>  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ รุ่น 77M 

>> หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิสิตที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคต้น 2559 หาก Download ใบสมัครที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ไม่ได้  กรุณาติดต่อที่ Email: nulex2002@yahoo.com
>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

>> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 

 

MABE60.2TV_mce60

 

: : แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลักสูตรธุรกิจการเกษตร

ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย 2559

>> หลักสูตรธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ (MAB)
>> หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ (MAE)

دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید vpn Google
خرید vpn Google